Obligacja

Z Marksizmopedia - internetowa encyklopedia marksizmu
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Obligacja -

(wg. Mała encyklopedia ekonomiczna, s. 408, autor: Jan Konopka):

rodzaj papieru wartościowego przynoszącego jego posiadaczowi z góry określony dochód; jest dokumentem stanowiącym dowód wierzytelności (w odróżnieniu od akcji, która stanowi formalnie dowód współwłasności), stwierdzającym treść uprawnień wierzyciela do otrzymania od pożyczkobiorcy w określonym trybie i terminie zwrotu pożyczki (wykup obligacji) oraz określonego dochodu (np. premie, odsetki) i korzystania z ewentualnych przywilejów. Obligacje stosowane są przy pożyczkach zaciąganych przez państwo, a w państwach kapitalistycznych - również przez inne osoby prawne, jak organizacje samorządowe, towarzystwa akcyjne, duże przedsiębiorstwa. W kapitalizmie obligacje rozprowadzane są na giełdzie pieniężnej lub w drodze subskrypcji pożyczki; są jedną z form kapitału fikcyjnego oraz przedmiotem spekulacji. W ustroju socjalistycznym obligacje są wypuszczane przez państwo celem ulokowania (w drodze subskrypcji) państwowej pożyczki wśród obywateli. Obligacje przynoszą ich posiadaczowi dochód w postaci płatnego okresowo oprocentowania lub w postaci premii na niektóre wylosowane obligacje.