Proletariat

Z Marksizmopedia - internetowa encyklopedia marksizmu
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Proletariat -

(wg. Mały słownik ekonomiczny, s. 542, autor: Jarosław Semkow):

jedna z dwóch podstawowych klas społeczeństwa kapitalistycznego, klasa robotników najemnych pozbawiona własności środków produkcji i zmuszona do sprzedaży swojej siły roboczej właścicielom środków produkcji - kapitalistom. Proletariat jako klasę społeczną zrodziły kapitalistyczne stosunki produkcji, w których w miejsce przymusu pozaekonomicznego pojawia się przymus ekonomiczny. Wyzysk kapitalistyczny, zasadnicza sprzeczność interesów klasowych proletariatu i burżuazji rodzi walkę klasową, której najwyższą formą jest walka polityczna. Najwyższą formą organizacji proletariatu jest partia marksistowsko-leninowska (partia marksistowska), która przewodzi proletariat w walce o jego bieżące interesy oraz w jego historycznej misji obalenia władzy burżuazji i ustanowienia dyktatury proletariatu. W walce z kapitalistycznym wyzyskiem rodzi się solidarność robotników zarówno w poszczególnych krajach, jak i w skali międzynarodowej (proletariacki internacjonalizm). Sojusznikiem proletariatu, który jest klasą najbardziej postępową i rewolucyjną, są klasy pośrednie zainteresowane w zniesieniu wyzysku kapitalistycznego, przede wszystkim chłopstwo pracujące. Obalenie kapitalistycznych stosunków produkcji zmienia w sposób zasadniczy pozycję społeczną i ekonomiczną proletariatu jako klasy (klasa robotnicza).